Info/kosten/voorwaarden lessen

Teken - schilder - creatieve lessen Create Wise 2015

Tekenen, schilderen en creatieve lessen voor volwassenen en kinderen in een sfeervol atelier 'Create Wise'.
Je bent individueel of samen aan het werk en kan met vele technieken werken en materialen experimenteren.
Je wordt de gehele les begeleid in je eigen of samen gekozen werk en leert daardoor je eigen creativiteit richting te geven.

De lessen zijn incl. vele soorten materialen (excl.doeken) inclusief koffie / thee / limonade met wat lekkers.

De betaling gaat per maand. (vooraf betaling) 
U betaald over het jaar maar 10 maanden, de overige 2 maanden betaald u niet! Deze vallen gedeeltelijk in de zomer-vakantie!

Create Wise volgt volgens het ministerie van onderwijs 'MIDDEN' Nederland de vakantie's.


Betaling geschiedt vooruit te betalen aan de maand contant of via rekeningnummer: Rabo. 1140.82.278 t.a.v. Create Wise 
Graag met vermelding (voor)naam Cursist + lesdag en Maand.
Maak het u makkelijk, formulier machtiging voor automatische Incasso is bij Create Wise aanwezig!


Voorwaarden:

1. U kan altijd in een les beginnen wanneer er plaats is, de lessen lopen dus ook gewoon door en zal er een eventuele verrekening van de maand plaats vinden.
2. Kan je een les niet meld je wanneer mogelijk dan minstens 24 uur van te voren af.
3. In geval van afwezigheid bij de volwassenlessen kan de gemiste les na afmelding ingehaald worden in 1 van de andere lessen.
4. 'Create Wise' heeft het recht een les te laten vervallen. Dit kost de cursist logischerwijs geen betaalde les en de les zal opgeschoven of ingehaald kunnen worden.
5. In de officiĆ«le vakantieweken en feestdagen volgens ministerie van onderwijs 'MIDDEN' Nederland zal er (zonder overleg) geen les zijn.
6. Uitsluitend in overleg is het mogelijk om bij overziene omstandigheden bv. langdurige ziekte de maandbetaling te laten stopzetten.
7. Opzeggen graag 2 weken voor eind van de maand. 

In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist Create Wise.